Квалификационен курс за стратегиите на учене РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Квалификационен курс за стратегиите на учене

На 5 януари 2015 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе квалификационен курс на тема „Стратегии на учене“. Доц. Пепа Митева от Бургаския свободен университет представи иновациите по темата. Тяхното приложение дава възможност на учителитеда диференцират и индивидуализираттиповете задачи засамостоятелна работа на учениците в учебния час и задомашна работа; да осигуряватдинамична и мотивираща учебна среда; да проявяват далновидност и гъвкавост в организацията на учебния процес.
          В квалификационния курс участваха 32 педагогически специалисти, които получиха сертификати.
Йорданка Филева – главен учител по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Квалификационен курс за стратегиите на учене