Конкурсна процедура 33.18-2019 г., обявена от ЦОИДУЕМ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурсна процедура 33.18-2019 г., обявена от ЦОИДУЕМ

      Уведомяваме Ви, че се удължава срока за подаване на проектни предложения по Конкурсна процедура 33.18-2019 г. до 11.10.2019 г., свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
      Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Конкурсна процедура 33.18-2019 г., обявена от ЦОИДУЕМ