Конкурс за иновативна практика   „Марина Димитрова” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурс за иновативна практика „Марина Димитрова”

На 5 юли 2017 г. се проведе Конкурс  за иновативна практика „М. Димитрова“, организиран от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово.Това е третото издание на конкурса, който тази година е регионален.
В работата участваха:
-    г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище;
-    инж. Милена Божанова – заместник-кмет на община Попово;
-    г-н Стефан Иванов – заместник-областен управител на област Търговище;
-    г-н Владимир Иванов – секретар на община Попово;
-    г-жа Дарина Димитрова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – Попово;
-    г-н Косьо Костов – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – Търговище;
-    сем. Димитрови – от семейството на Марина Димитрова;
-    експерти от РУО Търговище;
-    членове на Обществения съвет към ОУ „Л. Каравелов“;
-    директори на училища и детски градини от обл. Търговище;
-    колеги.
Презентирани бяха 12 иновативни практики, илюстриращи новата конфигурация между учител и ученик, интересни моменти от разчупване на урочната и извънкласната работа, успешното взаимодействие с родителите и интеграцията с други институции. Авторите им представиха  и дискутираха постиженията, проблемите и предизвикателствата, които стоят пред тях и показаха своите идеи за развитието на българското училище. Комисия в състав:
-    проф. д.п.н. Николай Колишев – преподавател в ДИКПО  Варна;
-    г-жа Кремелита Бонева – началник на отдел ОМДК към РУО Търговище;
-    г-жа Невяна Захариева – старши експерт по ОСО към РУО Търговище.
 оценява разработките по критерии:
1. Съответствие със зададените акценти.
       2. Оригиналност на идеята (иновативност, интерактивност, творчество, яснота на посланието, атрактивност и цялостно въздействие).
3. Образователна стойност.
4. Приложимост и устойчивост.
       5. Степен на завършеност.
          6. Стил на изложение (графично оформление, езикова грамотност).
Отличени бяха разработки в две направления.
 В „Иновативна практика”:
 I място: Росица Стефанова – главен учител по български език и литература, ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово. Тема:    „Формалното и неформалното образование в горен курс – заедно за формиране на добри ключови компетенции“;
II място:  Шермин Ахмедова – старши учител в начален етап в ІV ОУ „Иван Вазов“, гр. Търговище. Тема: „Междуучилищният проект  като начин за образование и възпитание на малките ученици“
III място: Йоанна Ангелова  – старши учител по английски език в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово. Тема: „Час на родителите“.
В „Добра практика” отличена бе Искра Петкова –  старши учител по английски език в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево. Тема: „Електронните образователни игри в помощ на чуждоезиковото обучение по английски език в начален и прогимназиален етап“
Авторите на отличените разработки получиха грамоти и парична награда. Директорът на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово Светослав Минчев връчи на всички участници  сертификати.
В анкетата  участниците определиха участието си в конкурса като мотивиращ ги към стремеж за самоусъвършенстване и професионална изява. А според членовете на журито той е показател както за изпреварваща и изследователска работа, за развитието на професионалните нагласи и ценности на учителите, така и за качественото и ефективно обучение в ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово.
Педагогическата колегия на училището благодари на всички участници за професионализма при представянето на разработките, както и на директорите на участващите в конкурса училища!
До нови срещи през 2019 година на четвъртото издание на Конкурс за иновативна практика „Марина Димитрова“!

 Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация

Валерия Колева
ЗДУД

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Конкурс за иновативна практика „Марина Димитрова”