Конкурс РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Конкурс "Мими Праматарова"

Националният Доверителен Екофонд обявява извънредно издание на конкурса „Мими Праматарова“ в два раздела - за проектно предложение и за видео по темата за климатичните промени.
Конкурсите са насочени към ученици и студенти от българските гимназии и висши учебни заведения и са в рамката на проект за повишаване на публичната информираност по темата за климата, финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република Германия. 
Условията и формулярите за кандидатстване се намират на официалния сайт на проекта:  http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/  и на сайта на НДЕФ: http://ecofund-bg.org/годишни-награди/.
КОНКУРС 1 – ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕМА КЛИМАТ - http://myclimate.bg/bg/proektno-predlojenie-na-tema-klimat/
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Конкурс "Мими Праматарова"