Коледен дух в класната стая на Vб клас в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Коледен дух в класната стая на Vб клас в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

12.12.2014 г. е. Има още дни до Коледа, но коледният дух завладява сърцата на децата още в първите дни на декември. А днес беше специален ден за учениците от Vб клас в ОУ „Любен Каравелов”,  защото една стая в училище бе превърната в Коледна работилница. Родители на децата с голямо удоволствие се включиха в дейността – те донесоха материали и показаха  на децата различни техники за изработване на украса и коледни картички. Децата бяха усърдни и уверени – усещаха подкрепата на родителите, проявиха изключително старание и трудолюбие . Целта беше украсата на елхата за класната стая, а най-голямото удоволствие бе да закичат сами  изработеното от тях украшение. Два часа се трудиха неуморните джуджета и бяха много доволни и щастливи от резултата – елхичката се оказа малка, за да побере изработените украшения. Закрихме работилницата и всеки от нас отнесе коледен дух и още нещо:  децата – увереност, че могат; родителите – радостта, че са били до децата; а аз – класният ръководител – удовлетворение и увереност, че нещата се случват, когато учители и родители сме заедно до децата.
Йоанна Ангелова
Класен ръководител на Vб клас
ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Коледен дух в класната стая на Vб клас в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово