Кой друг,ако не ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“? РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Кой друг,ако не ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“?

Преди няколко дни МОН публикува средния успех на учениците, завършили средно образование през 2015 година.В представителната извадка са обобщени данните за 961 училища от очакваните 1002.
В профил „чуждоезиков“ и според изучавания чужд език,в случая английски,резултатите за страната са следните:

 1. Пазарджик – с успех отличен 5,68
 2. Ловеч – с успех отличен 5,65
 3. Варна и Разград – с успех мн. добър 5,49
 4. Търговище, с представител ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“ – с успех мн. добър 5,47
Езиковите гимназии в България са символ на високо качество на образованието,носители са на особен дух и се отличават от масовите училища.
Интересни са резултатите на област Търговище,според изучаваните профили:
 • Чуждоезиковпрофил – успех мн. добър 5,47
 • Хуманитарен профил – мн. добър 5,24
 • Природоматематически профил – мн. добър 5,04
 • Профил изкуства – мн. добър 4,91
 • Непрофилирана подготовка – мн. добър 4,47
 • Професионални училища – добър 4,37
 • Профил спорт – добър 3,71
 • Профил технологичен – среден 3,22

За тези,които искат да научат повече,предлагам следните линкове към сайта на МОН:

www2.mon.bg/AdminRD/mon/html/reports.asp?report_type=7&year=2015
www2.mon.bg/AdminRD/mon/html/reports.asp?report_type=4&year=2015

На всички колеги пожелавам успешна учебна година.Нека резултатите от матурите през май 2016 г. надминат посочените.

Атанас Цанев
Директор на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Кой друг,ако не ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“?