Когато ученето се превърне в удоволствие РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Когато ученето се превърне в удоволствие

Най-важната задача на учителя е да повиши интереса на учениците към учебния процес, така че те с удоволствие да идват на училище, така че вниманието им да се задържи през целия учебен час, така че учебния материал да се възприема по-лесно и в децата да останат трайни знания от наученото. Това може да се случи, когато ученето се превърне в удоволствие.
А ученето е удоволствие за първокласниците от 1.б клас на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово. На 26.02.16г. се проведе открит урок за ЗИП по български език и литература с прилагане на платформата MozaBook - един интерактивен начин на обучение, който разширява учебния инструментариум на учителя и помага за повишаване интереса на учениците. Гости на урока бяха г-жа Марина Димитрова – Директор на училището, г-жа Валерия Колева – ПДУД, учители и възпитатели. Темата на урока беше „Беззвучните съгласни Ц и Х“.  По забавен и интересeн начин първокласницитеза пореден път навлязоха в забавния свят на беззвучните съгласни. С помощта на интерактивни упражнения, обогатени с илюстративен материал и забавни игри, те показаха отлични знания и умения.През целия учебен час всички ученици участваха активно и с голямо желание се включваха в поставените задачи.
Задачата на съвременния учител е да научи децата да обичат да учат, да ги научи да мислят, да изпитват истинско удоволствие от това, което правят.Товае и ключът към съвременно и качествено образование.

Ганка Гатева – старши начален учител
ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Когато ученето се превърне в удоволствие