Клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово участва в организирания от УНИЦЕФ урок РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово участва в организирания от УНИЦЕФ урок "ПРАВА НА ДЕТЕТО И КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

Участниците в клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово, проведоха занятие на тема  „НАШИТЕ ПРАВА”.  Те се включиха, в организирания в цялата страна урок "ПРАВА НА ДЕТЕТО И КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО (КООНПД)", по инициатива на УНИЦЕФ-България. Поводът е годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Занятието бе интересно за учениците. Работиха на групи, в екип. В началото с презентация, учeницитe ce зaпoзнaхa с дeйнocтга нa УНИЦЕФ в зaщитa пpaвaтa нa дeцaтa и с  историята на КООНПД. След това, с адаптираните образователни материали на УНИЦЕФ, по групи разграничиха нужди, желания и права. Всеки екип представи своята идея. Направиха опит да ранжират правата през техните очи. Учениците показаха познания за правата и отговорностите на децата, Чрез текст и символ потърсиха отговор на въпроса, защо е важно децата да учат за правата си и какво им дават те? Дискутираха различни конфликтни ситуации от казуси. Чрез тест (Прав ли си?) провериха знанията си за правата на детето и какво знаят за Конвенцията за правата на детето. Формулираха идеи за популяризиране на наученото по отношение на правата на детето сред други свои съученици. Чрез организираните дейности членовете на клуба обогатиха знанията си, усвоиха умения и компетенции, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество.
         Елка Кръстева
         Главен учител по история и цивилизация
         ОУ „Л. Каравелов” гр. ПоповоНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово участва в организирания от УНИЦЕФ урок "ПРАВА НА ДЕТЕТО И КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”