Клуб РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Клуб "Млад журналист" посрещна гости от Испания и Гърция

На 25.03.2015г. клуб "Млад журналист" в ПГТХВТ "Алеко Константинов", гр. Търговище посрещна гости от Испания и Гърция. Испанската фондация "Сърт" и Женски център в Кардица, Гърция работят по проблемите за насилието над жени и деца. Двете организации гостуват на "Асоциация Ная" - Търговище по проект за обмяна на опит, а посещението им в Гимназията по туризъм бе по повод на съвместната работа на "Ная" и клуб "Млад журналист". Ръководителят на младите журналисти г-жа Драгнева представи дейностите на учениците по превенция на насилието сред младите хора. Заедно с "Ная" младежите проведоха обучения по теми, свързани с насилието, конфликтите, трафика на хора и трудовата експлоатация; обучения в училище по  модела "връстници обучават връстници"; училищни и градски кампании във връзка с трафика на хора. Учениците разказаха за работата си, споделиха впечатленията си от подобни и изяви, разказаха за отношението на съучениците си към проблема за насилието и неговото дискутиране в часовете за обучения, споделиха лични истории. В отговор на техните въпроси гостите заявиха, че също работят с млади хора в своите страни. Поздравиха членовете на клуба за иновативната им дейност и им пожелаха да продължават да работят и в  бъдеще за превенция на насилието.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Клуб "Млад журналист" посрещна гости от Испания и Гърция