КАК УСПЕШНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА  MICROSOFT - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
КАК УСПЕШНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА MICROSOFT - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР.ПОПОВО

Водени от разбирането, че съвременната образователна  система може да се развива само чрез създаване на  нова, творческа , интересна и значима за младия човек учебна среда и прилагането  на иновации в образователните технологии.,19 учители ( V-VІІІ клас) от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово участваха в семинар на 31.01. и 01.02.2015 г. в хотел „Сезони” гр.Трявна. Семинарът, организиран в рамките на вътрешно училищната квалификационна дейност, бе открит от директора на училището- г-жа М. Димитрова. Обучители бяха водещите специалисти от Microsoft IT Academy и „Стемо” гр. Габрово г-н Калин Киров и г-н Илко Ангелов. В началото г-н Калин Киров запозна учителите с възможностите, които предлагат новите технологии в образованието за създаване на  качествена информационна среда, която да подпомага работата на ученици и преподаватели. Участниците бяха запознати с теми като„Училище в облака”,  „Мобилната класна стая – мечтата на учители и ученици“, „Как да ползваме Office 365”  и  „Как да станем част от облака и да управляваме учебното съдържание, чрез най-новите технологии“. Модераторът разкри възможности  пред учителите да вземат от технологиите това, което могат да използват целенасочено в ежедневната си работа. А г-н Илко Ангелов насочи вниманието на участниците в семинара върху техники и съвременни похвати, мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, съобразени с ефективните  системи на възприемане на информацията. Той представи и конкретни добри практики ориентирани към ученика и разширяващи познавателните им интереси. След представянето на  иновативни подходи в обучението, акцент бе поставен върху практическия аспект. Учителите се убедиха сами в предимството да ползваш Office 365 и работиха с мултимедийна дъска с мултитъч режим. Чрез интерактивни упражнения, в резултат на придобитите креативни, технологични и  комуникативни умения, участниците успешно ги приложиха в разработените мултимедийни продукти по своите учебни дисциплини. В края на семинара бяха връчени свидетелства   за спешно завършен курс, как успешно да управляваме учебното съдържание, чрез приложение на най-новите технологии на Microsoft. Учителите се убедиха, за пореден път, че предимство е ползването на новите технологии, и особено важна е възможността да визуализираме,  което прави качествено обучението ни и подобрява резултатите на нашите ученици. Въоръжени с нови инструменти и ресурси, разкрихме нови начини за  мотивирането на учениците и как да направим заниманията в училище по-атрактивни и привлекателни за всички.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация
ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
КАК УСПЕШНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА MICROSOFT - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР.ПОПОВО