КАК УСПЕШНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА  MICROSOFT - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
КАК УСПЕШНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА MICROSOFT - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР.ПОПОВО

Водени от разбирането, че съвременната образователна  система може да се развива само чрез създаване на  нова, творческа , интересна и значима за младия човек учебна среда и прилагането  на иновации в образователните технологии.,19 учители ( V-VІІІ клас) от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово участваха в семинар на 31.01. и 01.02.2015 г. в хотел „Сезони” гр.Трявна. Семинарът, организиран в рамките на вътрешно училищната квалификационна дейност, бе открит от директора на училището- г-жа М. Димитрова. Обучители бяха водещите специалисти от Microsoft IT Academy и „Стемо” гр. Габрово г-н Калин Киров и г-н Илко Ангелов. В началото г-н Калин Киров запозна учителите с възможностите, които предлагат новите технологии в образованието за създаване на  качествена информационна среда, която да подпомага работата на ученици и преподаватели. Участниците бяха запознати с теми като„Училище в облака”,  „Мобилната класна стая – мечтата на учители и ученици“, „Как да ползваме Office 365”  и  „Как да станем част от облака и да управляваме учебното съдържание, чрез най-новите технологии“. Модераторът разкри възможности  пред учителите да вземат от технологиите това, което могат да използват целенасочено в ежедневната си работа. А г-н Илко Ангелов насочи вниманието на участниците в семинара върху техники и съвременни похвати, мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, съобразени с ефективните  системи на възприемане на информацията. Той представи и конкретни добри практики ориентирани към ученика и разширяващи познавателните им интереси. След представянето на  иновативни подходи в обучението, акцент бе поставен върху практическия аспект. Учителите се убедиха сами в предимството да ползваш Office 365 и работиха с мултимедийна дъска с мултитъч режим. Чрез интерактивни упражнения, в резултат на придобитите креативни, технологични и  комуникативни умения, участниците успешно ги приложиха в разработените мултимедийни продукти по своите учебни дисциплини. В края на семинара бяха връчени свидетелства   за спешно завършен курс, как успешно да управляваме учебното съдържание, чрез приложение на най-новите технологии на Microsoft. Учителите се убедиха, за пореден път, че предимство е ползването на новите технологии, и особено важна е възможността да визуализираме,  което прави качествено обучението ни и подобрява резултатите на нашите ученици. Въоръжени с нови инструменти и ресурси, разкрихме нови начини за  мотивирането на учениците и как да направим заниманията в училище по-атрактивни и привлекателни за всички.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация
ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
КАК УСПЕШНО ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА MICROSOFT - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР.ПОПОВО