Как да изгоним скуката от училище? РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Как да изгоним скуката от училище?

Вътрешноучилищна квалификация под мотото „Как да изгоним скуката от училище?” беше проведена в Първо СОУ „Свети Седмочисленици”. Тя премина под формата на практически семинари по темите „Проектно-базирано обучение” и „Интерактивни методи, стратегии и техники”. Участие взеха всички начални учители и възпитатели и учителката от подготвителната група, а обучители бяха директорът на училището Севдалина Зафирова и главният начален учител Боряна Ботева.
Модерно и качествено образование може да бъде постигнато само с квалифициран педагогически екип, който следва новите образователни тенденции.
Една от възможностите за повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, както и за модернизиране на образованието в контекста на Стратегия Европа 2020 за развитие на образованието, е вътрешноучилищната квалификационна дейност.
Учителите и възпитателите в начален етап от Първо СОУ „Свети Седмочисленици”-гр. Търговище целенасочено използват тази форма за утвърждаване на атрактивното и активно преподаване и обучение чрез обмяна на добър педагогически опит.
Утвърдилото се сред местната общност добро име на образователната институция и високите постижения на нейните ученици изискват, задължават и трябва да се поддържат. Поради това, едва броени дни след приключването на настоящата учебна година, методическите обединения на учителите и възпитателите от начален етап съвместно стартираха методическата подготовка за следващата.
 
В рамките на обученията накратко бяха актуализирани теоретичните постановки по темите, след което се премина към споделяне на добър педагогически опит, разиграване на учебни сценарии и ситуации, планиране на интерактивни уроци и учебни проекти.
Практическата насоченост на семинарите и реалната приложимост на усвоените знания и умения бяха адмирирани и високо оценени от всички участници в квалификацията и със сигурност ще се утвърдят като активна част от професионалната им компетентност.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Как да изгоним скуката от училище?