Използване на ИКТ в часовете по литература – предпоставка за оптимизиране на обучението РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Използване на ИКТ в часовете по литература – предпоставка за оптимизиране на обучението

Взаимоотношенията учители-ученици и ученици-ученици играят важна роля в живота на подрастващите. Доверието и уважението между участниците в учебните часове по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище стимулират мотивацията на учениците за по-голяма индивидуална активност. За реализиране целите на „педагогиката на сътрудничеството“ допринесе използването на ИКТ в цикъла уроци в VІ а, VІ б, VІІ в и VІІ г клас с преподавател Здравка Радева – главен учител по български език и литература. Таблетите, с които разполага училището, предоставиха възможност по иновативен начин да бъдат разгледани следните теми: Магическата сила на изкуството в приказката „Славеят на китайския император“, Паисий Хилендарски – будителят, Алеко Константинов – вечният Щастливец, Драматичният живот на П. П. Славейков и темата за невъзможната любов в баладата „Неразделни“. С желание и голям интерес, потопени в необятния свят на интернет, учениците търсиха и откриваха отговорите на поставените литературни задачи.
Използването на ИКТ в часовете по български език и литература е предпоставка за оптимизиране на обучението, намаляване проявите на агресия и пълноценно общуване между ученици и учители.

Йорданка Филева – главен учител по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Използване на ИКТ в часовете по литература – предпоставка за оптимизиране на обучението