„Изкуство без  тютюн” – дейност по проекта „Спри! Избери живота!” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Изкуство без тютюн” – дейност по проекта „Спри! Избери живота!”

За постигане целите на проекта „Спри! Избери живота!” ние заложихме на използването на методи и форми от различни изкуства. Ето защо една от дейностите по проекта е презентирането на темата „Изкуство без тютюн”. Но трябва да признаем, че проучвайки много материали в тази насока, ние установихме, че творческата дейност на хората в голяма степен е свързана с тютюневия дим. С дъх на цигари са напоени велики романи и незабравими филми. Ето защо Полина Енчева и Маргарита Атанасова от ІХ г клас нарекоха изготвената от тях презентация „Изкуство и тютюн”.
По време на изявата на 21.01.2015 г., посветена на темата, момичетата представиха пред нас цитати на известни личности, литературни произведения, картини, фрагменти от филми, реклами и песни, свързани с цигарите. Силно впечатление ни направи фактът, че в един от фантастичните си романи Артър Кларк предвижда бъдеще, в което всички кадри с тютюнопушене във филмите ще бъдат изтрити, както и това, че в Италия подготвят нормативен акт, ограничаващ до минимум появата на цигара в кадър.  Показаното предизвика голям интерес сред присъстващите и провокира дебат по темата.
След презентирането Атина Филева от ІХ г клас прочете есето си „Без тютюн”, с което изрази своята позиция срещу пушенето на цигари.
В събитието взеха участие класният ръководител на ІХ г клас г-жа Здравка Радева, която всеотдайно ни подкрепя и е член на фокус групата на учителите, както и г-жа Савие Мустафова, родител на ученичка от класа и член на фокус групата на родителите.
В края на вечерта Пламена Петкова от ІХ г клас представи изработения от нея плакат, информиращ за работата на класа по проекта „Спри! Избери живота!”, който поставихме в класната стая.
Дъхът на цигари привидно ухае на свобода, непокорство, на бунт срещу насила наложените норми и обикновено съпровожда творците в изкуството. Дали пушенето е проява на сила на характера, или точно обратното - е много спорно. Но днес то продължава да бъде един от опасните за здравето начини да изразиш себе си. Затова ние продължаваме да мечтаем за свят с изкуство без тютюн.

Елина Богословова - ръководител на проекта

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Изкуство без тютюн” – дейност по проекта „Спри! Избери живота!”