IV – та Национална учителска програма за обучение на учители, преподаващи физика и астрономия в Европейския център за ядрени изследвания – Женева (ЦЕРН) РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
IV – та Национална учителска програма за обучение на учители, преподаващи физика и астрономия в Европейския център за ядрени изследвания – Женева (ЦЕРН)

Във връзка с изпълнение на мярка I, т.4 от Националната програма „Квалификация”, приета с РМС № 221/23.04.2014 г., в периода от 27.07.2014 г. до 02.08.2014 г. предстои провеждането на четвърта Национална учителска програма за обучение на учители по физика и астрономия в  Европейския център за ядрени изследвания – Женева (ЦЕРН). Програмата се организира от Министерството на образованието и науката, съвместно с образователния офис в ЦЕРН.
Средствата за финансиране на програмата са предвидени в бюджета по Национална програма „Квалификация” за 2014 г. и покриват разходите за транспорт (автобусни билети) и нощувки. Разходите за петдневното обучение се поемат от образователния офис на ЦЕРН.

Покана за участие
Заявление за участие
Справка за учителя
Критерии за подбор

Мариана Петкова
старши експерт по природни науки и екология 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
IV – та Национална учителска програма за обучение на учители, преподаващи физика и астрономия в Европейския център за ядрени изследвания – Женева (ЦЕРН)