left-shadow
IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“

РУО-Търговище е съорганизатор на конкурса за иновативни и добри практики, който се провежда на всеки две години от ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово. Идеята за учредяването на конкурса, както и за прерастването му в областен,  е на бившия директор на училището г-жа Марина Димитрова и в нейна памет носи името й. Тазгодишното издание на IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“ ще се проведе на 10 юли 2019 г.  
Конкурсът има за цел да провокира учителите  да мислят позитивно за училището и новите технологии, прилагани в образователно-възпитателния процес, да стимулира въображението на учителите, прилагайки на практика своите IT умения, да популяризира най-добрите идеи, чрез които педагогическите специалисти показват своето субективно виждане за развитието на  българското училище, да привлече учителите от училищата и детските градини в област Търговище да споделят  свои иновативни и добри практики.
В  конкурса могат да  участват  всички  учители от училищата и детските градини от област Търговище, които споделят целите му.
Всички участници в конкурса ще получат сертификат за участие. Отличените разработки ще получат грамота и материална награда.
Разработките, които отговарят на изискванията, ще бъдат публикувани в специален сборник.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“
right-shadow