„Искам да успея” – интердисциплинарно състезание в ІІІ клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Искам да успея” – интердисциплинарно състезание в ІІІ клас

Във връзка с Плана за квалификационна дейност на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” за учебната 2014/2015 година на 30.04.2015 год. в Актовата зала на училището се проведе финалният кръг на интердисциплинарното състезание „ Искам да успея” с ученици от ІІІ „а”, ІІІ ”б”, ІІІ ”в”, ІІІ ”г” и ІІІ ”д” класове.
Състезанието се организира в два кръга. Първият кръг се проведе на 16.04.2015г. Участваха всички желаещи ученици, които работиха по индивидуален работен лист. Постигналите максимален брой точки сформираха 5 екипа за втори кръг. Екипите финалисти получиха поетапно всяка от задачите  от водещите на състезанието.
След оспорвана надпревара,забавни игри,  жури в състав: помощник- директор; главен учител начален етап; председател на методическо обединение начален етап отчете представянето на петте отбора и излъчи победителите. На всички участници бяха раздадени награди и грамоти.
Състезанието подпомогна разработването и пробирането на съвременни състезателни модели за ученици от І до ІV клас. Провокира учениците още от начален етап да работят върху тестови задачи с цел разширяване на практическите умения и тяхното функционалното познание.

Елена Чукарева - главен учител начален етап
Милена Тенчева –председател на методическото обединение начален етап

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Искам да успея” – интердисциплинарно състезание в ІІІ клас