Интердисциплинарни изследователски задачи в обучението по български език и литература – във Второ СУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Интердисциплинарни изследователски задачи в обучението по български език и литература – във Второ СУ Търговище

 чрез които осъществяват интердисциплинарна връзка с география, история и цивилизация и изобразително изкуство. „По този начин се провокира интересът на децата към изучаване на родното място, развиват се уменията им за възприемане и създаване на текст по научен въпрос, усъвършенстват се способностите им за извличане на информация от различни източници“ – сподели Галина Димитрова, учител по български език и литература и класен ръководител на VІ б клас.   
          „Физикогеографска характеристика на област Търговище“ бе темата, по която малките изследователи съставиха своите научни текстове - разположение, площ, общ брой населени места, общини, общински центрове, население и др. Шестокласниците имаха за домашна работа да проучат по избор едно населено място от областта или съседни региони, с важно историческо, културно или туристическо значение. В проектите си учениците са вложили много труд, умения и съобразителност, за да представят по най-атрактивния начин област Търговище и избраните от тях села и градове. Художниците са нарисували интересни обекти. В творбите им могат да се видят много рисунки и снимки - градският шадраван, езерото „Борово око“, могилата при село Овчарово, село Ястребино и паметникът на шестте ястребинчета, паркът на авиацията и Историческият музей в Омуртаг. 
          Създадените продукти учениците подредиха в Кибер центъра на училището, за да запознаят и своите съученици с интересни места от региона.  
 
Йорданка Филева – главен учител
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Интердисциплинарни изследователски задачи в обучението по български език и литература – във Второ СУ Търговище