Интерактивно обучение чрез Hangouts - Connected Classroom  във II СОУ „Проф. Никола Маринов“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Интерактивно обучение чрез Hangouts - Connected Classroom във II СОУ „Проф. Никола Маринов“

 Чрез него учениците комуникират и се обучават заедно със своите връстници от други училища. Така създават съвместни проекти, участват във виртуални пътешествия,  посещават  места, които не биха могли да посетят.
За пореден път паралелките от първи клас осъществяват  конферентна връзка по между си чрез Hangouts. В часа по роден край, съвместно изготвиха проекти за най – здравословно обедно меню, свързано с темата „Нашата храна“. Едновременно  гледаха  видео филм за правилното подреждане на маса и след това демонстрираха наученото.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Интерактивно обучение чрез Hangouts - Connected Classroom във II СОУ „Проф. Никола Маринов“