Интерактивна игра „Нашите взаимни очаквания“ във ІІ СОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Интерактивна игра „Нашите взаимни очаквания“ във ІІ СОУ

15 май е Световен ден на семейството. По този повод учениците от VІІІ в клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище коментираха отношенията между родители и деца, организирайки в час по български език интерактивна игра „Нашите взаимни очаквания“. Екипът на „родителите“ отговори на въпроса „Какво очакват родителите от децата?“, а екипът на „децата“ – „Какво очакват децата от родителите?“ С интерес всички сравняваха обобщените резултати – дали и доколко очакванията на двете поколения се припокриват. Оказа се, че майките и бащите се надяват на уважение, искреност, разбирателство; децата да полагат усилия в училище, да бъдат разумни, да помагат вкъщи, да подбират приятелите си, да се поставят на мястото на родителите си. А осмокласниците искат от тях обич, грижа, подкрепа, доверие, помощ, пари, свобода, разбиране.
Чрез интерактивните методи на обучение по български език учениците подобряват своите комуникативни умения на роден език, усвояват различни стилове на общуване, подготвят се за предизвикателствата на реалния живот.
Класният ръководител на VІІІ в клас Петя Грудева запозна на родителска среща родителите с обобщените резултати от интерактивната игра. Така положителната връзка ученик – учител – родител кара детето да чувства, че важните хора в живота му работят заедно.

Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Интерактивна игра „Нашите взаимни очаквания“ във ІІ СОУ