Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности

задължения на учителите консултанти на зрелостниците със СОП

НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности