Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности

задължения на учителите консултанти на зрелостниците със СОП

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности