ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004