Иновативно ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Иновативно ОУ "Л. Каравелов" - Попово посрещна партньори от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Пловдив

     Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност да се обменят добри практики между иновативни училища. С тази цел на 28 и 29 ноември в ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово гостуваха колеги и ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив. Гост на училището ни беше г-жа Маргарита Гаджовска – старши експерт по математика в РУО Търговище. Срещата между представители на двете иновативни училища е последвана от гостуването ни в Пловдив. 
     Изборът на училището партньор не беше случайна. Методиките, по които работят двете иновативни училища, е сходна. Общите черти на сугестопедичния метод на преподаване в начален етап, прилаган в ОУ „Любен Каравелов“ и Монтесори педагогиката, прилаган метод в СУ „Св. св. Кирил и Методий“,бяха обсъдени на проведените дискусии през двата ползотворно проведени дни на срещата.
     Елена Кьосева и Катя Иванова разясниха на гостите сугестопедичния метод на преподаване и положителните моменти на ограмотяването, прилагани в училището ни. Ани Иванова и Петя Стоянова представиха интересни моменти от обучението по математика и околен свят. В непринудена обстановка последва ползотворна дискусия за приложението на сугестопедията и Монтесори методиката.
     „Създаване на текст по ключови думи“ – интердисциплинарен урок в ІІІб клас, проведен от учителите Катя Иванова и Елена Кьосева, показа прилагани успешни практики по БЕЛ, математика, околен свят и изобразително изкуство. Умелото съчетаване на различни подходи с включване и на учениците гости направи урока полезен за учителите и емоционален за третокласниците и гостите.
     Учениците от иновативния ІІа клас с учители Йорданка Кирчева и Валентина Пеева ни потопиха в един емоционален свят с темата „С дъх на есен“ – интердисциплинарен урок със съчетание на прилагани практики по БЕЛ, околен свят, изобразително изкуство и музика – като фон на творческото рисуване слушахме музиката на Вивалди. И учениците гости не скучаха – включиха се с удоволствие във всички дейности по темата. Присъстващите останахме заредени с положителни емоции.
     Ученици от училището представиха пред гостите интересни дейности чрез рецитал на клуб „Млади възрожденци“ с ръководител Диляна Димова, песни, подготвени от клуб „Славееви гласове“ с акомпанимент на гъдулка и ръководител Росица Пенчева, четвъртокласниците разказаха за живота в училище под ръководството на Красимира Цонева.
     Гостите от Пловдив си тръгнаха емоционално заредени от срещата с ученици и колеги в ОУ „Л. Каравелов“. Изказаха задоволство от видяното в слънчевите стаи на училището ни. 
     Очакваме следващите срещи!
 
Валерия Колева
ЗДУД
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Иновативно ОУ "Л. Каравелов" - Попово посрещна партньори от СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Пловдив