Иновациите – част от образованието на бъдещето РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Иновациите – част от образованието на бъдещето

 „Иновации за качествено образование”- това бе темата на втората Регионална кръгла маса, която РУО – Търговище организира през настоящата година. Иновативни методи на преподаване споделиха представители на учебните заведения в област Търговище. Педагогическите специалисти показаха, че училището не е просто място, където подрастващите имат достъп до нови технологии. То е пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, както и тяхното любопитство, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Иновациите – част от образованието на бъдещето