left-shadow
Иновациите – част от образованието на бъдещето РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Иновациите – част от образованието на бъдещето

 „Иновации за качествено образование”- това бе темата на втората Регионална кръгла маса, която РУО – Търговище организира през настоящата година. Иновативни методи на преподаване споделиха представители на учебните заведения в област Търговище. Педагогическите специалисти показаха, че училището не е просто място, където подрастващите имат достъп до нови технологии. То е пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, както и тяхното любопитство, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.
down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Иновациите – част от образованието на бъдещето
right-shadow