Иновации в действие в ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Иновации в действие в ОУ "Климент Охридски" гр. Попово

     На 30.10.2019 г.  Иновативно основно училище “Св.Климент Охридски“, гр.Попово бе домакин на първата среща за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти,представящи обмена на иновации“. Гости на училището бяха екип от учители и ученици от Иновативно основно училище „Братя Миладинови“, гр.Гоце Делчев, водени от директора Мариана Халачева. В срещата взе участие РУО Търговище, представено от г-жа Галина Димитрова – старши експерт по ОСО.
     Изнесени бяха два иновативни урока. По български език и литература г-жа Димитринка Христова представи работа по тема “Рисувам с думи“ в VI клас. Вторият урок бе по английски език на тема „Аз мога“, изнесен от г-жа Мариела Василева в IV клас. Учениците и в двата класа показаха много добри умения за работа в екип, с интерактивен речник и мобилни приложения. Г-жа Женя Йорданова запозна колегите с иновативните дейности през изминалата учебна година. Гостите останаха впечатлени и от работата на ресурсните учители.
     Обменът на добри иновативни парктики ще продължи в Иновативно основно училище „Братя Миладинови“, гр.Гоце Делчев.
 
Иван Иванов
Заместник-директор в ОУ “Св.Климент Охридски“, гр.Попово
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Иновации в действие в ОУ "Климент Охридски" гр. Попово