Информация за проведено обучение РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информация за проведено обучение

На 16.04.2015г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево се проведе обучение на тема „ Създаване и редактиране на електронни учебни ресурси с уеб инструментите  Quia (http://www.quia.com/web) и LearningApps (http://learningapps.org/ ).
Quia предлага богата колекция от образователни инструменти и шаблони с помощта на които учителите създават различни видове електронни тестове (с многовариантен отговор, с кратък отговор, вярно/грешно, текст с пропуснати думи, за свързване и др.).
LearningApps е многофункционална платформа за създаване на интерактивни упражнения, които лесно се публикуват и вграждат в блогове и сайтове. Всяко упражнение може да се разглежда на голям екран. Всички приложения са пригодени и за таблети и телефони. Сайтът е преведен на български език. Освен различни видове тестове, може да се създават различни интерактивни игри като кръстословица, пъзел, бесеница, състезание „Стани богат“ и др. В тестовете освен текст може да се включи и изображение, аудио и видеоклипове.
Всички учители разработиха свои електронни тестове, част от които са споделени в училищния сайт:
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Информация за проведено обучение