Информация по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информация по проект "Твоят час"

Съгласно Чл. 23. (1) от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
Регистрацията на физическите и юридическите лица в електронната платформа се извършва в периода 07 септември – 12 октомври.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Информация по проект "Твоят час"