Информация по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информация по проект "Твоят час"

Съгласно Чл. 23. (1) от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
Регистрацията на физическите и юридическите лица в електронната платформа се извършва в периода 07 септември – 12 октомври.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Информация по проект "Твоят час"