II СОУ “ Проф. Никола Маринов” -  с нова онлайн платформа SmartClassroom РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
II СОУ “ Проф. Никола Маринов” - с нова онлайн платформа SmartClassroom

Учител по математика от II СОУ “Проф. НиколаМаринов”работи с нова онлайн платформа SmartClassroom.bg – съвместен проект на Samsung България и Джуниър Ачийвмънт България. Платформата e предназначена за учители и ученици от цялата страна и може да се използва както за работа в клас, така и за самостоятелна работа вкъщи. Тя е интерактивна и колаборативна работна среда, чиято цел е да модернизира и улесни учебния процес за ученици и учители.
Учителят разработва уроци и авторски курсове, които използва за преподаване, упражнения и тестове, както и за поставяне на домашна работа и проектни задачи. Оценяват се поставените задачи и се изпраща обратна връзка на учениците. Учителят от лектор се превръща в ментор, съветник, ръководител. Госпожа Неделчева работи с ученици от VI  и VII клас от началото на учебната година и отчита повишаване на резултатите в часовете по математика.
От своя страна учениците имат бърз и лесен достъп до преподадения материал и допълнителните ресурси, предвидени от учителя. Пишат домашни, работят по групи върху проекти, правят интерактивни упражнения  онлайн и получават обратна връзка. Създават свое портфолио с изпълнените задачи.  Дава им се възможност за самостоятелно учене, а знанията се оценяват.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
II СОУ “ Проф. Никола Маринов” - с нова онлайн платформа SmartClassroom