Идеи за успешен бизнес РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Идеи за успешен бизнес


Десетокласниците от ПГСС „Никола Пушкаров”, професия Икономист  направиха презентация коктейл на тема „ Идея за успешен бизнес”, като по този начин защитиха годишните си оценки по практика „Икономика на предприятието”.  Своите идеи за развиване на успешен бизнес представиха пред Мая Илиева – учител по аграрна икономика, г-жа Теменуга Тодорова –Директор на ПГСС „Никола Пушкаров” и гости.
В началото на учебната година г-жа Илиева избира иновативния метод на преподаване и оценяване, като задава изготвяне на проект „Генерирана от самите обучавани идея за успешен бизнес”. Цяла година бъдещите икономисти трупаха знания и изграждаха предприемачески умения в часовете, споделяха със своите учители вижданията си за бизнес и имиджови презентаци.  Всяко представяне включваше маркетинг, реклама, бизнес-план, дистрибуция, персонал, технология на производството, активи и пасиви на предприятието.
Представянето приключи с дегустация на продуктите на предприятията и много запомнящи се мигове и емоции.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Идеи за успешен бизнес