„Хората – еднакви и различни. ТОЛЕРАНТНОСТТА…” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Хората – еднакви и различни. ТОЛЕРАНТНОСТТА…”

Участниците в клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово, отбелязаха Международния ден на толерантността. Те проведоха занятие на тема „Хората – еднакви и различни. ТОЛЕРАНТНОСТТА…” Учениците се запознаха с Декларацията за принципите на толерантността, приета от Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г. и с принципите на толерантност.  Разговаряха за толерантността, толерантни ли сме, толерантни към себе си, толерантни към другите, толерантни към природата. Теодора, Александра Илиянова, Кристина, Явор изразиха свои мнения     „да опознаем различните от нас”, „обратната страна на толерантността е ксенофобията, дискриминацията и омразата”, „обществото днес преживява ценностна криза, която се проявява в нетолерантност и нечувствителност”, „многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си”. Дадоха примери от ежедневието ни за толерантно общуване и неуважение към другите. След това младите възрожденци изработиха „Стена на толерантността” със  своите индивидуални послания за уважение и за приемане на различията. Чрез тях те изразиха подкрепа към различните, показаха нагласи за търпимост,  толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация
ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Хората – еднакви и различни. ТОЛЕРАНТНОСТТА…”