ХІІ Национална олимпиада по история и цивилизации РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ХІІ Национална олимпиада по история и цивилизации

 Мертан Бехнур от VIIа клас от ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Попово, взе участие и представи достойно училището в ХII Национална олимпиада по история и цивилизации в гр. Копривщица, проведена от 19.04.2019г. до 21.04.2019г. Той е първият ученик от основните училища в гр. Попово, достигнал до национален кръг по история и цивилизации. Задълбочената подготовка на Мертан по предмета, интересът му към историята и амбициите му се увенчаха с успех и ученикът се представи отлично. Гордеем се с постиженията му! Желаем му бъдещи успехи!
Богданка Неделчева - старши учител 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ХІІ Национална олимпиада по история и цивилизации