ГРАФИК РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ГРАФИК

С цел подпомагане на кариерното ориентиране на кандидат-гимназистите и популяризиране на професионалното образование в област Търговище РУО-Търговище изработи график на родителските срещи, които директорите на училища със VII клас ще организират с родители и ученици от VII клас. На тези срещи представители на средните училища и професионалните гимназии ще представят специалности от професии и профили, които се изучават в училищата от областта. 
 
 
 
Невяна Захариева
Ст. експерт по ОСО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ГРАФИК