Говоренето пред публика – важно езиково и житейско умение РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Говоренето пред публика – важно езиково и житейско умение

През март 2015 г. учениците от ІХ в клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха цикъл уроци по български език на тема „Публични изказвания по актуален проблем“, като използваха информационно-компютърните технологии. Те направиха своите изказвания пред аудитория, за да усъвършенстват важни езикови и житейски умения - за организиране на самостоятелно изказване, за поставяне на тема и придържане към нея, за формулиране на становище; за привличане на аргументи; за композиране на изказването; за адекватен стилов изказ, за говорене пред публика.
Демонстрирайки владеене на езиковите норми и на компютърните технологии, учениците представиха интересни изказвания: Силвена – „Насилието около нас“, Десислава– „Трафикът на хора“, Диляна – „Донорство и трансплантации – готови ли сме?“, Йоана - „Анорексията – бомба със закъснител“, Идън – „Здравословните и нездравословните напитки“, Калоян и Румен – „Да опознаем силата на природата“, Стефани и Руслана – „Да се предпазим от наркотиците“, Радостина - „Пластичната хирургия – плюсове и минуси“, Йордан – „Най-отровните змии“, Николета – „Как новите технологии променят живота ни“, Радинела – „Тютюнопушене, алкохол и рак“, Радмил – „Да бъдем отговорни шофьори и пешеходци“.
При произнасяне на публичните изказвания пред аудитория говорещите използваха различни екстралингвистични средства (мимика, жестове, поза на тялото, облекло), подсилващи ефекта на казаното.
Публичните изказвания спомагат за развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта и въображението на учениците, на техните познавателни интереси и творчески способности. Съчетаването на езикови и дигитални умения повишава степента на практическа насоченост на обучението по български език и литература.

Йорданка Филева – главен учител по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Говоренето пред публика – важно езиково и житейско умение