left-shadow
Готовността за новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Готовността за новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание

     Във всички образователни институции на територията на област Търговище са осигурени необходимите учебници и задължителната учебна документация за началото на учебната година. Това стана ясно на работно съвещание, организирано от РУО – Търговище. На него присъстваха директорите на всички училища от областта. По време на срещата бяха отчетени още предизвикателствата и постиженията на образователната система, както и регионалните приоритети и инициативи. 
     Началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева отчете извършените дейности към настоящия момент относно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Тя отчете още резултатите от НВО и ДЗИ, както и регионалните инициативи в областта на професионалното образование. По нататък г-жа Станчева съобщи още, че за новата учебна година общо 4 образователни институции са включени в списъка на иновативните училища. Отделно от това 35 училища и 7 детски градини преминават изцяло на електронен дневник. 
     В рамките на работното съвещание експерти представиха новите промени в нормативната уредба, както и проектите „Подкрепа за успех” и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. По време на съвещанието бе проведено обучение на тема „Сключване и прекратяване на трудови договори с педагогическите специалисти и непедагогически персонал”, както и бяха дадени указания за работа в платформата на НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование). 

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Готовността за новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание
right-shadow