Готовността за новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Готовността за новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание

     Във всички образователни институции на територията на област Търговище са осигурени необходимите учебници и задължителната учебна документация за началото на учебната година. Това стана ясно на работно съвещание, организирано от РУО – Търговище. На него присъстваха директорите на всички училища от областта. По време на срещата бяха отчетени още предизвикателствата и постиженията на образователната система, както и регионалните приоритети и инициативи. 
     Началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева отчете извършените дейности към настоящия момент относно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Тя отчете още резултатите от НВО и ДЗИ, както и регионалните инициативи в областта на професионалното образование. По нататък г-жа Станчева съобщи още, че за новата учебна година общо 4 образователни институции са включени в списъка на иновативните училища. Отделно от това 35 училища и 7 детски градини преминават изцяло на електронен дневник. 
     В рамките на работното съвещание експерти представиха новите промени в нормативната уредба, както и проектите „Подкрепа за успех” и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. По време на съвещанието бе проведено обучение на тема „Сключване и прекратяване на трудови договори с педагогическите специалисти и непедагогически персонал”, както и бяха дадени указания за работа в платформата на НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование). 

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Готовността за новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание