Финална конференция по проект „Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Финална конференция по проект „Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика”

На 17 и 18 юни във вилно селище „Пирин” на СОК „Камчия” Първо СУ „Свети Седмочислленици”гр. Търговище проведе конференция за представяне на своето международно партньорство по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на европейската програма Еразъм+.  В събитието участие взеха 40 представители от 16 образователни институции от Търговищка, Шуменска и Разградска област. Гости и участници от РУО-Търговище бяха Кремелита Бонева – началник отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” и Маргарита Гаджовска – старши експерт по математика.Представители на ШУ “Епископ Константин Преславски” бяха проф. д-р Светлозар Вацов от катедра „Педагогика и управление на образованието” на Педагогическия факултет, гл. ас д-р Красимир Харизанов от катедра „Методика на обучението по математика и информатика”  и гл. ас. д-р Мирослав Христов от катедра „Математически анализ” на Факултета по математика и информатика.
    Програмата на конференцията включи общо представяне на партньорството и резултатите от него, представяне на интелектуалните продукти (планове на уроци по математика; електронна образователна платформа за обучение по математика; методическо ръководство за иновативна математика; изводи и препоръки към учителите за организиране на обучение, гарантиращо активна, атрактивна и интерактивна училищна математика), оценка и въздействие на партньорството върху участващите в него осем училища от България (координатор на проекта), Германия, Италия, Испания, Португалия, Естония, Литва и Хърватия.
    Участниците в конференцията бяха включени и в два уъркшопа по темите „Работа в електронна образователна платформа MOODLE” и „Симетрията в математиката”.
    Ръководството, под формата на книга (електронна и печатна), се основава на някои резултати от проекта и е тясно свързано с другите интелектуални продукти – урочните планове и платформата за електронно обучение, създадени от учителите по математика, участващи в дейностите по проекта. Ръководството би представлявало интерес за учители по математика, бъдещи учители, експерти, обучители на учители и други, заинтересовани в сферата страни. Представените в Ръководството дейности описват главно методи и подходи на преподаване, в които учениците играят активна роля, взаимодействат помежду си, сътрудничат си, проучват различни източници на информация, обекти, процеси и явления и в резултат на това генерират знания, формират или развиват умения и компетентности. Акцентът е поставен върху уеб базираното обучение, игри и състезания с използване на компютърни приложения за генериране на различни типове тестови задачи и въпроси, интердисциплинарния подход и проектно базираното обучение, образователни игри, дискусии, забавни математически дейности, задачи с практическа насоченост.
    Платформата за електронно обучение (като основен интелектуален резултат от партньорството) и иновативните методи за преподаване и учене, част от които са представени в Ръководството, дават един иновативен подход към преподаване на математика и могат да направят обучението значително по-интересно, мотивиращо и ефективно.
   

Първо СУ „Свети Седмочисленици”

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Финална конференция по проект „Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика”