Финализиране на проекта за кариерното ориентиране на учениците РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Финализиране на проекта за кариерното ориентиране на учениците

 През учебната 2016/2017 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе реализиран пилотният проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците от определените паралелки в начален етап се запознаха със света на труда и различните професии; в прогимназиален етап – с въпросите за себепознанието и избора на образование и кариера; в гимназиален -  с вземане на решения за кариерно развитие, проучване на пазара на труда, умения за кандидатстване за работа. При финализиране на проекта бяха проведени заключителните изяви. Най-малките участници демонстрираха наученото в организирания „Ден на професиите“ на 26.05.2017 г. в ЦМДИ – чрез етюди, песни и стихотворения. В прогимназиален етап бе организиран форум „Моето бъдеще“ на 12.06.2017 г. в концертната зала на училището, където учениците показаха знания и компетентности за различните професии.
         На 28.06.2017 г. в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ Търговище бе финализиран проектът за гимназиален етап чрез заключително събитие „Ден на кариерата“. „Подготовка за заетост“ и „Управление на кариерата“ бяха основните акценти в интересната среща с успели представители на различни професии – бивши възпитаници на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Гостите споделиха вълнението си при трудния избор, който са направили, и радостта си от успешната си професионална реализация. Всеки от присъстващите ученици успя да се докосне до интересна страна от професиите на лекар, фармацевт, архитект, застраховател, полицай, зъботехник, археолог. Изпълненията на оперната певица Теодора Лавдинова, бивш възпитаник на училището, показаха, че изкуството има силата да обединява всички професии.

Йорданка Филева – главен учителНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Финализиране на проекта за кариерното ориентиране на учениците