Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.

РУО -Търговище - Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието

Заповед № РД - 06-145/20.08.2019 г. за изменение и допълнение на заповед за състав на екипите от РУО за работа по НПНА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.