Eфективни практики при подготовката за НВО РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Eфективни практики при подготовката за НВО

На 14.03. в І СУ”Свети Седмочисленици” се проведе открит урок по български език и литература, предвиден в Плана за квалификация на РУО. Учениците от VІІв клас  с преподавател
 Цветелина Досева представиха пред  преподаватели от
областта, предимно млади учители, практическото приложение на някои идеи,подпомагащи ефективно подготовката за НВО. Учениците демонстрираха работа в екип с цел сътрудничество при усвояване на учебното съдържание , като изпълняваха задачи по формата на изпита след VІІ клас, поднесени по начин,   предразполагащ децата към активна работа. В урока бяха предвидени задачи за редактиране на различни типове грешки, за аргументиране и структуриране на текст,  разпознаване на лит. творби и усвояване на лит. термини. Дидактическите задачи бяха поставени чрез интерактивни и игрови методи.Заедно с учениците работиха и техните VIP гости, седмокласници от други паралелки.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Eфективни практики при подготовката за НВО