Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на учениците РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на учениците

    Във връзка с годишния план на РУО – Търговище и заложените в него квалификационни форми за обучение на педагогическите специалисти през учебната 2017/2018 година РУО-Търговище, съвместно с ДИПКУ при Тракийски университет  гр. Стара Загора, организира и проведе курс за директори и заместник-директори на тема „Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на учениците”. Обучението се проведе на 6 и 7 ноември 2017 г. в гр. Стара Загора, с продължителност 8 присъствени и 8 неприсъствени часа, за което на обучаемите се присъди по 1 кредит. Директорите работиха в 2 групи под ръководството на 2 преподаватели от Тракийски университет - д-р Дончо Донев - асистент по психология и Венета Узунова - асистент по теория на възпитанието и дидактика. Високата си удовлетвореност от обучението директорите изразиха в проведените онлайн-анкети след приключването му.
 

Организатори на обучението:
Невяна Захариева, ст. експерт по организация на средното образование
Витан Витов, ст. експерт за обучението в начален етап
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на учениците