Единадесетокласници от ІІ СОУ Търговище повишават правната си култура РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Единадесетокласници от ІІ СОУ Търговище повишават правната си култура

Продължава партньорството между Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище и Окръжен съд Търговище за повишаване правната култура на учениците. На 12.02.2016 г. се проведе втората дейност от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Единадесетокласниците работиха по темата „Основни клонове на правото. Материален и процесуален закон. Особености на гражданския и административния процес“. Съдия А. Николова запозна учениците със същността на гражданското, наказателното и административното право. В своето изложение тя обвърза теоретическите знания с тяхното практическо приложение - с примери, с автентични текстове и документи, с решаване на правни казуси и др.
          Дейностите по програмата спомагат учениците да осмислят ролята на съдебната институция за утвърждаване принципа за върховенството на закона. Координатор на програмата във ІІ СОУ е Полина Борисова – главен учител по дисциплините от философския цикъл.
Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Единадесетокласници от ІІ СОУ Търговище повишават правната си култура