ЕДИН УДОВЛЕТВОРЯВАЩ УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ЕДИН УДОВЛЕТВОРЯВАЩ УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 ЕДИН УДОВЛЕТВОРЯВАЩ УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
На 17.03.2016 г. в Професионална гимназия по земеделие, гр. Търговище, г-жа Бойка Казакова, старши учител по география и икономика, изнесе открит урок с ученици от Х „б” клас на тема „Брой и движение на населението”. Присъстваха преподаватели по география и икономика от училищата в област Търговище и старши експерта по обществени науки и гражданско образование към РИО-Търговище, г-жа Петя Атанасова. В урока умело бяха съчетани традиционните методи на преподаване по география и икономика (работа с графични материали от учебника, атлас и географска карта) и иновационни техники.
В хода на  предварителната подготовка за урока, учениците посетиха Археологическата и Етнографска експозиции на Историческия музей, гр.Търговище. 
Работната обстановка по време на урока бе творческа и емоционално приповдигната за учениците и гостите, като всички се почувстваха участници. В края на изявата удовлетворението бе и за присъстващите учители и за самите десетокласници.
 
ПГЗ - Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ЕДИН УДОВЛЕТВОРЯВАЩ УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА