„Един час, един урок, два класa“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Един час, един урок, два класa“

На 26.04. 2017 в Четвърто основно училище“ Иван Вазов“ се проведе урок по английски език с учениците от IV и V клас проведен от преподавателите Венета Янева- старши учител прогимназиален етап  и Деница Иванова-учител начален етап . Урокът е планиран  в квалификационната дейност на училището през настоящата учебна година. Актуалността на темата за плавния преход от начален към прогимназиален етап , произтича от сложността на учебния материал, възрастовите  специфики , както и от предизвикателството  учениците да  се обучават  от различни преподаватели. Темата на проведения урок бе  миналото време на глагола в английския  език. Часът започна с  кратко видео филмче,  което да заинтригува учениците и емоционално да ги  подготви за работа. Те бяха разделени на екипи и работиха с работни листи за усвояване на граматичната норма като се поощряваха взаимно.  Затвърждаването на знанията се осъществи чрез образователната платформа Kahoot, която е забавна и интересна за учениците и   позволява да се проследят всички отговори, които се дават.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Един час, един урок, два класa“