Документация за участие в открита процедура по ЗОП РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Документация за участие в открита процедура по ЗОП

Документация за участие в открита процедура за възлагане на оществена поръчка по ЗОП с предмет:
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1 - 1 брой ТРАКТОР втора употреба, ОП 2 – 1 брой нов ПЛУГ, ОП 3 – 1 брой нова РОТОРНА КОСАЧКА и ОП 4 – 1 брой нова ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА-СИГУРНО БЪДЕЩЕ” по Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2015 година, Решение на МС № 299/05.05.2015 г.

Решение
Обявление
Документация за участие
Образци на документи
Проект на договор
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Документация за участие в открита процедура по ЗОП