Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“

Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“. Разпределени по екипи, те запознаха съучениците си от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с рисковете и последиците от консумацията на вредни храни. Накрая всички получиха пасти за зъби за да не забравят, че личната хигиена е много важна.НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“