left-shadow
Добри възпитателни практики представиха учители от област Търговище РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Добри възпитателни практики представиха учители от област Търговище

     Днес, 16.12.2020 г., в електронна среда се проведе Регионална педагогическа конференция на тема „Възпитание в позитивни поведенчески модели“, организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище. Общо 17 учители от 6 училища от областта представиха свои разработки. 
     „Целта на форума е популяризирането на добри практики за формиране и развитие на позитивно поведение и ценности в учениците. Неспокойният, сложен и променящ се свят, в който живеем, ни изправя пред нови предизвикателства, за които младите хора следва да бъдат подготвени. Справянето с тези предизвикателства, пред които се изправя училището, утвърди добри примери за успешни възпитателни практики, които днес ще бъдат споделени в рамките на конференцията“, заяви началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и пожела ползотворна работа на всички участници. 
     В рамките на конференцията бяха представени общо 12 разработки във формат мултимедийни презентации и филм. Учителите представиха добри практики в 3 категории: формиране на нравствени ценности, възпитание в отговорност и екологично възпитание. Като гости присъстваха над 100 педагогически специалисти от всички училища и експерти от РУО.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Добри възпитателни практики представиха учители от област Търговище
right-shadow