left-shadow
Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ за трета поредна учебна година в Търговище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ за трета поредна учебна година в Търговище

     Днес (28.02.2022 г.) стартира третото издание на Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“. В рамките на проявата се организират и провеждат открити практики с цел обмен на общи идеи между различните училища, предлагащи STEM професии и профили. Инициативата включва провеждането на открити уроци през учебната година, в които участват учителите по професионално/профилирано обучение. Дните се провеждат в електронна среда, а организатор е РУО – Търговище.
     Първата открита практика за учебната 2021/2022 г. се реализира в електронната платформа MS Teams на ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово. Откритият урок е по Предприемачество, профилирана подготовка, XI клас, модул „Пазарна икономика“ на тема: Постигане на пазарно равновесие. Урокът е упражнение върху основните понятия, характерни за пазарния механизъм – търсене, предлагане, ценова еластичност, равновесна цена, дефицит, излишък и др. Целта е да се затвърдят понятията, да се изобразят графично кривите на търсенето и предлагането, да се провокира дискусия за влиянието на ценовия ефект при търсенето и предлагането върху домакинствата и предприемачите.
     Втората открита практика ще се проведе утре (01.03.2022 г.) ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище. Темата на урока е „Проста и сложна лихва - мост между  предмети“.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ за трета поредна учебна година в Търговище
right-shadow