„Дни на отворените врати“ в ПГТЛП гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Дни на отворените врати“ в ПГТЛП гр. Попово

В периода от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. се проведоха „Дни на отворените врати“ под надслов „Дни на професионалното майсторство“ в ПГТЛП гр. Попово.
Учениците, завършващи основно образование след VII клас се запознаха с предлаганите професии/специалности в гимназията и с материалната база на училището. 
Учениците от професия „Техник на компютърни системи“ демонстрираха как се асемблира компютърна система,  как се изгражда и поддържа website и как се създава графично изображение, последващо от прилагане на анимация върху изображението с подходяща програма.
По специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“ беше  разгледана новата работилница и нейното оборудване. Ученици от тази специалност демонстрираха изделия, които са изработили – информационно табло, дистанционно управление на прототип на трисекционенсветофар, свързване и използване на фотоволтаикс LED консуматори.
Да бъдеш моделиер – технолог е призвание, това е професия с традиции от миналото, в настоящето и бъдещето. Учениците от тази професия представиха презентация, свързана с националното състезание „Млади таланти в модата“, след което представиха реализирането на проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“, финансиран по програма „Еразъм +“. По време на срещите с кандидат гимназистите бе проведен разговор с инж. Радостина Игнатова, управител на „Родина – Попово“ ООД.
ПГТЛП гр. Попово е призвана да формира добри професионалисти в сферата на компютърните технологии, модния дизайн и електротранспортната техника – професии, ориентирани към пазара на труда. 
 
 
КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Дни на отворените врати“ в ПГТЛП гр. Попово