„Дискусионен форум-2015” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Дискусионен форум-2015”

В навечерието на Деня на ромите – 8 април учениците от Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг поздравиха участниците в организирания от Община Омуртаг „Дискусионен форум-2015”. Учениците от група по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ пяха песни на български и ромски език. Предоставиха табла, изработени от тях, които тематично допринасяха за интериора в залата във връзка с обсъжданите теми.
Участници във форума бяха представители на институт „Отворено общество“ гр. София, РИО гр. Търговище, експерти от Община Омуртаг, Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Омуртаг, директори на училища.
На форумът бяха дискутирани аспекти на ромската интеграция, превенция на отпадане и закрила на учениците. Презентирана бе Общинска политика за превенция на отпадането на деца от образователната система в Община Омуртаг, както и „Образователни неравенства в контекста на образователната реформа“. Участниците споделиха опит.
Работата на „Дискусионен форум-2015” бе ползотворна и полезна.

Татяна Петрова

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Дискусионен форум-2015”