ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 03.02.2015 г. в Основно училище „Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново се проведе семинар на тема „Дисциплина чрез сътрудничество”.
Ръководител на програмата е Иван Игов – училищен психолог. Модератор беше Румен Новаков – клиничен психолог. И двамата са членове на  Дружеството на психолозите в България.
Психологическият тренинг е разработен по книгата „Дисциплина чрез сътрудничество” на американката Линда Алберт. Тя предлага алтернативи на традиционните педагогически подходи при решаване на проблеми, които са свързани с дисциплината в училище. Водеща е идеята да се изградят отношения на сътрудничество между ученици и учители в класната стая и извън нея.
Бяха обсъдени конкретни случаи от училищната практика.
Американският модел може да бъде пригоден в нашата образователна система и вплетен в спецификата на етнопсихологията.
Добрите практики могат да бъдат използвани успешно!
Училището в с. Голямо ново доказва това през последните години чрез прилагане на множество иновативни, алтернативни и артистични методи в учебния процес.

Славка Георгиева,
Старши учетел по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО