left-shadow
Директорите на образователните институции от област Търговище преминаха обучение за прилагане на нови технологии в образователния процес РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Директорите на образователните институции от област Търговище преминаха обучение за прилагане на нови технологии в образователния процес

     Преди старта на новата учебна година ръководствата на училищата и детските градини от област Търговище преминаха обучение на тема „Дигитализацията на образованието: новите информационни и комуникационни технологии в училище” с лектор доц. Надежда Калоянова. 
     Основните цели на програмата по Дигитализация на образованието и ИКТ в училище са насочени към познаване системата на новите технологии, придобиване на умения за работа с тези технологии в рамките на учебния процес и на извънучебните дейности в образователната система, прилагането им за оптимизиране училищната и учебната дейност. 
     Обучението беше проведено под формата на учебни дискусии, лекции и практическа работа. Обучаемите бяха разделени на малки групи за изпълнение на практически задачи. По време на семинара бяха поставени, обсъдени и разяснени конкретни казуси и методи на прилагане на повече иновативни техники в процеса на работа с учениците.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Директорите на образователните институции от област Търговище преминаха обучение за прилагане на нови технологии в образователния процес
right-shadow