Директори на училища и работодатели обсъдиха държавния план-прием за следващата учебна година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Директори на училища и работодатели обсъдиха държавния план-прием за следващата учебна година

     На работна среща в актовата зала в Първо ОУ „Христо Ботев“ в Търговище се проведе среща за предварително представяне и обсъждане на държавния план-прием за учебната 2020/2021 учебна година. Присъстваха директорите на професионалните гимназии, средните и обединеното училище, както и представители на фирми и работодателски организации. Срещата се организира от Регионалното управление на образованието – Търговище.
     Проявата бе открита от началника на РУО г-жа Елка Станчева, която заяви че през следващите години ще е налице очакван недостиг на кадри със средно професионално образование. Според анкетно проучване, проведено от Областна администрация Търговище сред местни работодатели, най-търсени са професиите в преработващата индустрия, като нарастват и потребностите от икономически специалисти. Г-жа Станчева уточни, че приоритетни в план-приема ще бъдат STEM профилите и професиите.
     Директорите на училищата представиха планираните професионални и профилирани паралелки. В подкрепа на професионалните гимназии се изказаха представители на местни фирми и работодатели, според които все по-трудно се намират добре обучени кадри за обявените от тях свободни работни места. 
     Според прогнозните целеви стойности за област Търговище 35 е максималният брой паралелки за прием на ученици в VIII клас за следващата учебна година.  

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Директори на училища и работодатели обсъдиха държавния план-прием за следващата учебна година